Primăria Tauţ județul Arad

 

Comuna Tauţ este situată în zona de contact a Dealurilor Cigherului cu Munţii Zărandului, în bazinul hidrografic al Cigherului. Teritoriul administrativ al comunei are o suprafaţă de 10617 ha. Din punct de vedere administrativ comuna este alcătuită din patru sate: Tauţ - sat reşedinţă de comună situat la o distanţă de 55 km faţă de municipiul Arad, Minişel, Minişu de Sus şi Nadăş.

Populaţia comunei număra la ultimul recensământ 2177 locuitori din care 98,7% erau români, 0,2% maghiari, 0,4% rromi, 0,5% ucrainieni şi 0,2% alte naţionalităţi şi populaţie nedeclarată.

Prima atestare documentară a localităţii Tauţ datează din anul 1496. Satele Minişel, Minişu de Sus şi Nadăş fiind atestate documentar în anii 1561, 1746 şi respectiv 1464.

Economia comunei este una predominant agrară dar cunoaşte în prezent o dinamică puternică, cu creşteri importante semnalate în toate sectoarele de activitate. Dintre resursele exploatabile se amintesc aici rezervele de diatomit de la Minişu de Sus. În ultimii ani turismul şi activităţile din sectorul economic terţiar ocupă ponderi importante în spectrul economic al comunei.

Potenţialul turistic al comunei este unul de excepţie. Prezenţa lacului de acumulare "Tauţ" a favorizat dezvoltarea unei zone turistice de mare valoare nu numai pentru comună ci şi pentru întregul judeţ. Aici s-a dezvoltat un adevărat sat de vacanţă, lacul fiind pricipalul element de atracţie al zonei. Investiţiile mari făcute în construirea caselor de vacanţă au dat startul dezvoltării turismului rural. Un alt obiectiv turistic important este cetatea medievală de la Tauţ, cetate prevăzută cu valuri de apărare şi datată din secolele XIII-XV.

Știri recente

Ajutor incalzire

Adaugat la 09 noiembrie 2021
https://youtu.be/O6-VZnimbeo

Proces Verbal -nr.839/10.03.2020

Adaugat la 12 martie 2020