Referat privind adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017