Dispozitia nr.1 din 17.01.2022 privind prelungirea termenului de inventariere a bunurilor aflate in patrimoniul public si privat al Comunei Taut,a unor mijloace fixe si obiecte de inventar pt. anul 2022