Dispozitia nr.72 din 24.05.2022 privind incetarea contractului individual de munca a d-nei Horga Diana Simona