Hotararea nr.12 din 31.01.2022 privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului ce3ntralizat de venituri swi cheltuieli ale Comunei Taut la data de 31.12.2021