Hotararea nr.25 din 31.03.2022,privind aprobarea centralizatorului inventarului ,Comunei taut pt.anul 2021