Hotararea nr.37 din 29.06.2022,privind ajustarea pretului contractului de achizitie publica de lucrari pentru obiectivul de investitii Extindere retea de apa si infintare canalizare menajera inclusiv bransamente si racorduri comuna Taut