Primăria Tauţ județul Arad

Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului